badyo-dyoks

Dyoks ng Bakla!

1Q:Sino ang baklang sumasayaw?
A: Edi ang GAYdance counselor!!

2Q:Ano ang name ng birthday ng mga bakla?
A: Edi birthGay!

3Q:Ano tawag sa baklang galit?
A: Edi GAYlit!!

4Q: Ano called sa baklang gipit?
A: Edi GAYpit!

5Q:Ano ang inumin ng mga bakla?
A: Edi GAYtorade

6Q: Saan nagpapahinga ang mga bakla?
A: Edi sa GAY-GAY dagat!!

7Q: Saan lumalabas ang mga bakla?
A: Edi sa GAYte!!

8Q: Ano ang cake ng mga bakla?
A: Edi GAYce!!

9Q: Ano ang tawag sa araw ng mga bakla?
A: Edi Gay

10Q: Ano and tawag sa baklang panday?
A: Edi PanGAY!!

Yun na~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: